Mjere za suzbijanje koronavirusa u okviru kohezijske politike

Od srpnja 2020. Investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus provodi 26 zemalja EU-a i Ujedinjena Kraljevina uz puno iskorištavanje predviđene fleksibilnosti. 18 država članica predložilo je ukupno 88 izmjena programa povezanih s koronavirusom (kao i izmjene 4 programa europske teritorijalne suradnje) – 25 izmjena priopćeno je nakon donošenja na nacionalnoj razini, a 63 izmjene predložene su odlukama Komisije (33 izmjene su donesene, a 30 ih je u postupku).

Komisija je izmijenila interne postupke radi brže obrade svih zahtjeva. Osim toga, Investicijskom inicijativom kao odgovorom na koronavirus omogućuju se brži i jednostavniji postupci izmjene programa.

Informativni članak o mjerama za suzbijanje koronavirusa u okviru kohezijske politike

Konkretni primjeri: Hrvatska

Investicijskom inicijativom kao odgovorom na koronavirus prikupljeno je 400 milijuna eura za suzbijanje aktualne krize i njezinih posljedica. Ukupno 40 milijuna eura uloženo je u uvođenje internetskih alata u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj kako bi se hrvatskim učenicima i nastavnicima omogućio kontinuitet obrazovanja i za vrijeme mjera ograničenja kretanja. Dodatnih 48 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj ulaže se u istraživački centar svjetskog ranga za dječju medicinu. Dječja bolnica Srebrnjak na periferiji Zagreba omogućuje uspješnije liječenje čestih i kroničnih bolesti djece i adolescenata, ali i istraživanje i razvoj novih lijekova pa se tako u Hrvatskoj zadržavaju talentirani medicinski istraživači i liječnici.
Izvor

Najnovije