Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2021.

Zahtjevi moraju prispjeti na adresu Grada Karlovca zaključno do 20. 4. 2021.god. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima dodjele sredstava spomeničke rente na području grada Karlovca putem javnog poziva („Glasnik Grada Karlovca“, broj 03/16, 19/19) pozivaju se zainteresirani vlasnici da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava spomeničke rente za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na području Grada Karlovca.
U proračunu Grada Karlovca za 2021. godinu za namjenu iz prethodnog stavka ovog članka, uključujući troškove usluge stručnog nadzora, su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna.

Izvor

Najnovije