Igra kolo, Ogulin, 2020.

13. rujna 2020. godine u Ogulinu održala se 24. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo”. Ove godine Smotra se održala u specifičnim uvjetima koji su morali biti ispunjeni zbog pandemije korona virusa. Na smotri su nastupila brojna kulturno-umjetnička društva iz Karlovačke županije i to: KUD „Klek“, Ogulin, KUD „Tounjčica“, Tounj, KUD „Antun Klasnic“, Lasinja, KUD „Rečica“, Rečica, KUD „Sveti Antun“, Pokupska Dolina, KUD „Sveta Ana Vučjak“, Karlovac, KUD „Mostanje“, Mostanje, KUD „Vinčica“, Belajske Poljice, KUD „Paurija“, Dubravci, KUD „Sveti Juraj“, Draganić, KUD „Sveti Rok“, Brežani, KUD Župe Sveti Rok, Skakavac, KUD „Izvor“, Rakovica i KUD „Sveti Juraj“, Zagorje Ogulinsko.

U sklopu Smotre, održana je revija narodnih nošnji. Svi KUD-ovi predstavili su se s nekoliko članova obučeni u narodne nošnje svoga kraja. Tako su KUD „Tounjčica“ iz Tounja predstavljali Fanika Capan i Kristijan Grgurić u svadbenoj narodnoj nošnji tounjskoga kraja te Branko Rumenović u svečanoj zimskoj narodnoj nošnji iz istoga kraja.

Kao i svake godine, i ove godine stručno povjerenstvo u sastavu: Josip Forjan, Katarina Bušić i Tomislav Habulin pratilo je reviju narodnih nošnji Karlovače županije.

Osim u revijalnom dijelu, ovog ljeta kao najavu za Smotru snimljen je i kratki video isječak. Video isječak snimljen je u Tounju, a u realizaciji istog sudjelovale su članice KUD-a „Tounjčica“, i to Fanika Capan, Iva Lulić i Petra Juraić.

Izvor

Najnovije